Bemanna upp arbetsplatsen genom att hyra läkare

Att hyra läkare via ett bemanningsföretag kan vara en väldigt gynnsam lösning för sjukhus och andra vårdgivare i Sverige. Bemanningsföretaget kan nämligen hjälpa till att bemanna upp sjukhuset i samband med tillfälliga arbetstoppar eller då bortfallet av personal plötsligt blir oväntat stort. Fortsätt att läsa för att lära dig mer om denna lösning!

5 goda skäl att hyra läkare via bemanningsföretag

Det kan finnas flera olika skäl att hyra läkare för sjukhus och andra svenska vårdgivare. Några exempel på skälen att göra detta är:

  • Flexibiliteten. De läkare som hyrs in via bemanningsföretag på tillfällig basis kan hjälpa till att bemanna upp arbetsplatsen i samband med ledigheter, arbetstoppar och liknande. Detta utan att ni behöver komma överens med dem om ett mer långsiktigt avtal eller tillsvidareanställa dem.
  • Kostnaden. Att hyra läkare via ett bemanningsföretag kan ofta vara en kostnadseffektiv lösning jämfört med alternativen. Detta då ni som vårdgivare bara betalar för den personal som hyrs in enligt det gällande avtalet. Ni betalar med andra ord en ersättning till bemanningsföretaget istället för att betala ut en lön till de enskilda konsulterna. På så vis kan ni ofta spara en hel del pengar jämfört med att tillsvidareanställa fler egna medarbetare.
  • Bemanningen. Som vi redan har nämnt kan bemanningsföretagen bland annat hjälpa er att bemanna upp era arbetsplatser i samband med tillfälliga arbetstoppar och liknande. Sjukhus och andra vårdgivare får ofta ett rejält ökat inflöde av patienter under vissa tider på året. Ett exempel på en sådan tid är influensasäsongen. Så genom att ta in ytterligare läkare via bemanning i samband med dessa tider kan flaskhalsarna i bemanningen enklare avhjälpas.
  • Kompetensen. Genom att plocka in läkare på bemanning på detta sätt kan ni även få tillgång till mer sällsynt kompetens. Bemanningsföretagen har nämligen inte bara allmänläkare utan även specialistläkare med olika kompetenser. Därmed kan ni genom att hyra in sådana få in den kompetens som krävs för att kunna tillhandahålla specialistvård.
  • Enkelheten. Det är inte bara generellt sett billigare att hyra in konsulter än att anställa medarbetare – det är också enklare. Därmed är även detta en viktig fördel att ta i beaktande.