En aktör att ta på allvar

Man kan starta företag i praktiskt taget vilken bransch som helst. Den enda gräns som finns är fantasin när man vill starta företag. I detta land existerar det ett par branscher där staten har ensamrätt, men det är inte många. Det arbete som krävs för att starta företag är enkelt. Användning av ett mobilt bankid räcker långt när det gäller att bedriva näringsverksamhet. Det finns några restriktioner för att få öppna företag i landet. Om det inte föreligger några direkta hinder är det dock öppet att starta företag.

När det handlar om export så är det inte bara naturtillgångar man pratar om. Sverige är den tredje största exportören av musik. Landet är inte trea per capita, utan tredje land totalt.

Allt man letar finns på internet

Också de ledande företagen har förstått nätets potential. Nu finns alla de större butikerna på nätet. Möjligheten att kunna sälja sin produkt på webben har blivit något självklart.

Skippa undermålig kvalitet. Det är viktigt att bli sedd. Att annonsera är en bra början. Dock så finns det fler saker som går att göra.

Effektiv marknadsföring

Sociala nätverk spelar en stor roll i onlinebaserad marknadsföring. Det är relativt pengamässigt fördelaktigt att marknadsföra på Twitter, Facebook, och LinkedIn vilka sammanlagt har flera miljarder användarkonton. Det går att se att kundernas benägenhet att gräva fram fakta om tjänster och varor på webben har medfört ökad aktivitet på nätet bland företag.

Förbättrad SEO

De flesta småföretag har någon gång blivit uppringd av en säljare som vill sälja SEO. En tjänst som därmed skulle innebära att företaget förbättrar sina positioner på Google. I många fall är SEO är ett kostnadseffektivt sätt att få nya kunder och öka försäljningen. Men som företagare bör man alltid fråga sig vad nyttan är i förhållande till vad man betalar. Det finns inget negativt med att jobba med SEO men frågan är alltid vad nyttan är.

Om dina kunder inte söker

SEO handlar i grunden om att synas bättre när en person använder Google som sökmotor och gör en sökning. Med andra ord krävs det att kunderna använder Google för att söka information för att det ska vara lönsamt att arbeta med SEO som marknadsföringsväg. De flesta E-butiker, tjänsteföretag tjänar på att vara mer synliga och på detta sätt få in mer trafik till hemsidan. Trafik som sedan kan bli kunder genom att de lägger en order, skickar ett meddelande eller på annat sätt skapar kontakt med företaget. Men det finns även företag som helt och hållet får sina kunder från andra håll. Det kan exempelvis vara specialiserade underleverantörer inom smala branscher. De är istället extremt beroende av goda kundrelationer, referenser och andra marknadsföringsvägar inom B2B.

Om du inte behöver mer kunder

Ett litet tjänsteföretag tjänar inte alltid på att få mer trafik till hemsidan och fler offertförfrågningar. De som generellt har fullt får löpande jobb och behöver inte marknadsföra sig mer. Företag som jobbar med SEO brukar just ”sälja in” tjänsten med att de kan hjälpa företag att få mer trafik och mer kunder. Men finns inte detta behov finns inte heller behovet av att synas bättre på Google.

Om ni är en begränsad grupp

En del föreningar och mindre organisationer skapar hemsidor för att nå ut med information till medlemmar, föräldrar m.m. Målet är alltså inte att få nya medlemmar utan att bara förmedla information. De som använder hemsidan vet hur de ska hitta den och dessutom kan det till och med vara lösenord på sidan för att begränsa tillgången.

Generellt är det däremot sällan som organisationer och föreningar blir kontaktade av företag som försöker sälja in SEO. Dessa vänder sig främst till företag och i många fall är det ett arbete som ger gott resultat. Men med alla marknadsföringsvägar får man ställa kostnad mot eventuellt resultat.

Sverige och USA

När man skall titta på internetutbredning runt om i världen är Sverige på bronsplats och endast Island och Norge ligger högre i fråga om andel av befolkningen som har använt internet dagligen. Detta är någonting som kan tyckas märkligt, men det finns förklaringar till hur det kommer sig att man i norden har större användargrupp per capita än i många andra nationer. Dock är det många som inte har full inblick i vad som också kan mätas när man vill titta på hur internet ser ut i olika länder.

Väljer man det mobila nätet som allt fler får tillgång till i och med utbredningen av smartphones, är Sverige inte lika långt fram även om vi inte heller ligger på en dålig nivå i jämförelse med andra. Tittar vi på USA, är det omkring 56 procent som använder sig av det mobila nätet via smartphones, och i Sverige är siffran istället 62 procent. Dock finns stor skillnad till USA favör ifall man tittar på tillgången på läsplattor och användning av e-litteratur. I USA är det över 30 procent av befolkningen som läser e-böcker medan det i Sverige rör sig om dryga 10 procent. Dock går utvecklingen fort och vi har redan en nation var man anpassat sig stort efter konsumenternas efterfrågan på mobil aktivitet.

Det vi har internet till

Nu för tiden har de flesta tillgång till internet relativt frekvent. Många har en telefon från vilken man kan använda internet och många har en eller flera datorer att använda sig av. Även på skolor, arbetsplatser och i andra sammanhang där man vistas regelbundet är det vanligt med fri tillgång till både datorer och uppkopplingar. Frågan är vad vi använder internet till och hur det kommer sig att det för många är en förutsättning för vardagen.

I de undersökningar som finns, ingår sällan arbete som ett alternativ på frågan vad man har internet till. Man väljer istället att titta på vad det är man gör under sin fritid. I toppen av listorna ligger att läsa e-post. Detta är någonting som görs både av de som använder sociala medier och av de som inte använder sådana plattformar. Nummer två är dock sociala nätverk där man kan dela information och ta del av andras kunskap inom något specifikt ämne som man kan vara intresserad av. Dessa två alternativ säger en hel del om hur vi använder internet privat. Det är ett sätt att interagera med andra människor och kanske till viss del en bekväm form av gemenskap där man inte behöver lämna bostaden.