Förbättrad SEO

De flesta småföretag har någon gång blivit uppringd av en säljare som vill sälja SEO. En tjänst som därmed skulle innebära att företaget förbättrar sina positioner på Google. I många fall är SEO är ett kostnadseffektivt sätt att få nya kunder och öka försäljningen. Men som företagare bör man alltid fråga sig vad nyttan är i förhållande till vad man betalar. Det finns inget negativt med att jobba med SEO men frågan är alltid vad nyttan är.

Om dina kunder inte söker

SEO handlar i grunden om att synas bättre när en person använder Google som sökmotor och gör en sökning. Med andra ord krävs det att kunderna använder Google för att söka information för att det ska vara lönsamt att arbeta med SEO som marknadsföringsväg. De flesta E-butiker, tjänsteföretag tjänar på att vara mer synliga och på detta sätt få in mer trafik till hemsidan. Trafik som sedan kan bli kunder genom att de lägger en order, skickar ett meddelande eller på annat sätt skapar kontakt med företaget. Men det finns även företag som helt och hållet får sina kunder från andra håll. Det kan exempelvis vara specialiserade underleverantörer inom smala branscher. De är istället extremt beroende av goda kundrelationer, referenser och andra marknadsföringsvägar inom B2B.

Om du inte behöver mer kunder

Ett litet tjänsteföretag tjänar inte alltid på att få mer trafik till hemsidan och fler offertförfrågningar. De som generellt har fullt får löpande jobb och behöver inte marknadsföra sig mer. Företag som jobbar med SEO brukar just ”sälja in” tjänsten med att de kan hjälpa företag att få mer trafik och mer kunder. Men finns inte detta behov finns inte heller behovet av att synas bättre på Google.

Om ni är en begränsad grupp

En del föreningar och mindre organisationer skapar hemsidor för att nå ut med information till medlemmar, föräldrar m.m. Målet är alltså inte att få nya medlemmar utan att bara förmedla information. De som använder hemsidan vet hur de ska hitta den och dessutom kan det till och med vara lösenord på sidan för att begränsa tillgången.

Generellt är det däremot sällan som organisationer och föreningar blir kontaktade av företag som försöker sälja in SEO. Dessa vänder sig främst till företag och i många fall är det ett arbete som ger gott resultat. Men med alla marknadsföringsvägar får man ställa kostnad mot eventuellt resultat.